Сувенири

 

 Гъдулка голяма сувенирна

450 х 160 мм.

брой струни:7

 

Цена: 150 лв.

 Гъдулка средна сувенирна

350 х 130 мм.

брой струни:3

 

Цена: 40 лв.

gadulka_large_souvenir

 Гъдулка малка сувенирна

160 х 50 мм.

брой струни:3

 

Цена: 20 лв.

gadulka_small_souvenir

 Гайда сувенирна

250 х 100 мм.

 

Цена: 40 лв.

gaida

 Кукер сувенир

250 х 100 мм.

 

Цена: 40 лв.

kuker